Inspectie

Fonteinen vragen onderhoud. Pompen, automatisering en mechaniek zijn niet zelden 24/7 in bedrijf. Materialen die in het straatbeeld zichtbaar zijn, moeten hun uitstraling en aantrekkingskracht behouden. De expertise van Fountain Imagineering, opgebouwd bij tientallen projecten, waarborgt ook een fraaie presentatie van uw fontein over vele jaren. Tijdens periodieke inspecties controleren we zowel de visuele performance als de technische installatie ondergronds. Eventueel maken we een meerjarenonderhoudsplan dat u inzicht geeft in de te verwachten kosten om het project zijn allure te laten behouden.

Ook de elektrische installatie welke de fontein aanstuurt dient jaarlijks te worden geïnspecteerd op een veilige en goede werking. Hiertoe kunnen we voor U periodiek de vereiste NEN keuringen uitvoeren. (NEN 3140 en NEN 1010), zodat U verzekerd bent van een veilig werkende installatie.

Verder kunnen we voor U de staat van de volledige installatie in beeld brengen en houden zodat U kunt anticiperen op komend onderhoud of vervanging van onderdelen om de stilstand en storingen tot een minimum te beperken tijdens de draaiperiode van de installatie.