Inspectie

Fontein installaties hebben gedurende de levensduur van de installatie veel te lijden. Het is daarom van het grootste belang om een dergelijke installatie goed te monitoren op slijtage en algehele staat. Ook de elektrische installatie welke de fontein aanstuurt dient jaarlijks te worden geïnspecteerd op een veilige en goede werking. Hiertoe kunnen we voor U periodiek de vereiste NEN keuringen uitvoeren. (NEN 3140 en NEN 1010), zodat U verzekerd bent van een veilig werkende installatie.

Verder kunnen we voor U de staat van de volledige installatie in beeld brengen en houden zodat U kunt anticiperen op komend onderhoud of vervanging van onderdelen om de stilstand en storingen tot een minimum te beperken tijdens de draaiperiode van de installatie.

NEN 3140 keuring 300x300 - Inspectie