Inmeting / Uitzetten

Om de opdrachtgever te ontzorgen voor wat betreft de vastlegging van leidingwerk en andere niet zichtbare onderdelen van de installatie, voeren we ook de inmeting van de verschillende onderdelen zoals leidingwerk, bekabeling, betonwerk etc. uit. Deze vastlegging wordt gedaan in dxf formaat zodat deze kan worden ingelezen in de systemen van de opdrachtgevers.

De vastlegging gebeurt door middel van een GPS systeem tot een centimeter nauwkeurig en wordt uitgewerkt in een dxf tekenbestand. Ook de basispunten ten behoeve van de aanleg kunnen door ons worden uitgezet zodat de aannemer ervan verzekerd is dat de bouw. op de juiste locatie en hoogte plaatsvindt

Meetsysteem 300x300 - Inspectie